Jaar van uitgave: 2006 | 1e druk |auteur: Wout Verwoerd

Hoofdstuk 4

1. Stel, de toeleverancier is 100% betrouwbaar. De gemiddelde veiligheidsvoorraad is:2. De afzet in de winkels wordt structureel meer dan 2.500 stuks. Dit betekent voor de voorraden van de handelsonderneming:3. De afzet in de winkels wordt structureel meer dan 2.500 stuks. Dit betekent voor de voorraden van de leveranciers van de handelsonderneming:4. Wat treedt nu op binnen de distributiekolom:5. De hoogte van de veiligheidsvoorraad is van een aantal factoren afhankelijk in een handelsonderneming. Welke van de volgende is geen bepalende factor:6. Medische apparatuur heeft:7. Nederlandse speelgoedproducten met een lage waardedichtheid bestemd voor Zuid-Korea zullen worden vervoerd per:8. Welke kosten moeten bij de inrichting van het magazijn tegen elkaar worden afgewogen:9. Welke van de volgende is geen karakteristiek van een

transportwijze:10. Lees onderstaande beweringen:

I. Van producten met een lage waardedichtheid en een hoge verpakkingsdichtheid zijn de kosten van transport en opslag relatief het meest belangrijk.

II. Van producten met een hoge waardedichtheid en een lage verpakkingsdichtheid is de interest de meest belangrijke kostenpost.11. Een fabrikant kan kiezen uit drie alternatieve distributienetwerken.

Alternatief 1: Snelle belevering vanaf de fabriek met een dure vervoerswijze op basis van werkelijke orders.

Alternatief 2: Belevering vanaf de fabriek met een langzamere maar daardoor goedkopere vervoerswijze.

Alternatief 3: Belevering vanuit een decentraal dc, voorraadaanvulling van dat dc op basis van verkoopprognose.

In alle gevallen is de gemiddelde omzet € 100.000,- per dag. De waardedichtheid is € 50.000,- per m3. De interestkosten zijn 10%. Een jaar heeft 365 dagen.

 

 

Enkele karakteristieken netwerk 1 netwerk 2 netwerk 3
Gem. voorraadtijd in dagen 0 0 21,9
Gem. transporttijd in dagen
(traject fabriek-klant)
3,65 10,95 10,95
Transportkosten per m3 € 800,- € 700,-  € 400,-
Handling-kosten per m3 € 50,- € 50,- € 75,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Men wil de economische aspecten van dit logistieke probleem doorrekenen. Welk distributienetwerk zou op grond van bovenstaande kostengegevens uw voorkeur genieten: