Jaar van uitgave: 2006 | 1e druk |auteur: Wout Verwoerd

   

  Internationalemachtsverhoudingen.nl

  Je vindt hier verdiepingsmateriaal behorend bij het boek: 'Internationale machtsverhoudingen na 1945'.

   

  Internationale machtsverhoudingen na 1945 is een chronologisch overzicht van de politieke wereldgeschiedenis van het einde van WOII tot en met de ontwikkelingen na 11 september.  
   
  Rode draad in het boek is de verschuiving die zich binnen de machtsverhoudingen aftekent van multipolair (met overwegend Europese machtscentra) via bipolair (de Koude Oorlog) naar unipolair (het ontstaan van één supermacht).  
   
  De meest recente geschiedenis toegankelijk gepresenteerd voor een brede groep studenten. 

   

  Deel 1

  Deel 2

  Deel 3

  Deel 4

  Deel 5